Nesli Tükenen Hayvanlar

Nesli tükenen hayvanların sayısı hiç de azımsanmayacak kadar çok. Doğal afetler, iklim ya da yerküre değişimleri gibi birçok sebepten ötürü birçok canlı türünün nesli tükenmiştir. Dünyanın doğal bir dengesi olduğu için bazı canlıların yok olması tabii bir sonuçtur. Ancak insan faktöründen ötürü doğal dengenin bozulması da beraber birçok canlı türünün neslinin insanoğlu faktöründen ötürü tükenmesini ortaya çıkarmıştır. Doğrudan avlanma sonucunda birçok canlı türünün nesli sona ermiştir.

Daha Fazla


Türkiye'de Nesli Tükenen Hayvanlar

Dünya üzerinde olduğu gibi Türkiye'de de geçmişten günümüze birçok hayvanın nesli tükenmiş ve tükenmeye devam ediyor. İnsanlar kendilerine yaşam alanları oluşturmak için, doğadaki hayvanların yaşam alanlarını yok etmekten vazgeçmiyor. Yaşam alanları yok olan hayvanlar ya başka yerlere göç ediyor ya da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Günümüzde sanayinin hızlı bir şekilde gelişmesi ile birlikte doğadaki birçok hayvan yok olmakla karşı karşıya.

Daha Fazla


Dünya'da Nesli Tükenen Hayvanlar

Nesli tükenen hayvanlara zamanla yeni türler de katılmakta. Özellikle küresel ısınma ile birlikte değişen iklimsel özellikler bazı hayvanların neslini tehlikeye sokmaktadır. Tabi bu tükenme sadece küresel ısınmayla problemiyle alakalı bir durum değildir. Bilinçsiz avlanma, sanayileşme, aşırı tüketim ve dünya üzerindeki aşırı dengesizlik, hayvanların yaşam alanlarını tahrip etmek de hayvan soylarını tehlikeye sokan diğer unsurlar.

Daha Fazla

© 2020 11/A Sevim Şahin'in Web Tasarımı Performans Ödevi.